Slide 1 Slide 2 Slide 4 Slide 5 Slide 5 Slide 5 Slide 5

KURSUS LESEN MEMANDU FORKLIFT (KELAS F)

KUMPULAN SASARAN

Untuk semua Pekerja Syarikat yang ingin mendapat Lesen Memandu Forklift - Kelas F

OBJEKTIF

Pelatih-pelatih akan dapat memperolehi Lesen Memandu Forklift - Kelas F supaya dapat meningkatkan kemahiran mereka dalam bidang kerja. Pelatih-pelatih juga dapat memahami tanggungjawab mereka sebagai pemandu di jalan raya yang secara langsung mendidik dan membentuk Pemandu Kenderaan Perdaganganyang bertanggungjawab dan beretika.

TEMPOH KURSUS

5 Jam

BAYARAN KURSUS

RM 400

METHDOLOGI

Teori & Praktikal

RINGKASAN PROGRAM LATIHAN

(i) Kursus Teori

  • Pengenalan Asas kepada komponen-komponen utama
  • Pemeriksaan Kenderaan

(ii) Latihan Amali

  • Pengendalian Kenderaan
  • Elemen-elemen Latihan dan Penilaian Amali

(iii) Ujian Praktikal