Slide 1 Slide 2 Slide 4 Slide 5 Slide 5 Slide 5 Slide 5

KURSUS LESEN VOKASIONAL GDL MOTOKAR BERAT BERSENDI (TRELLER)

KUMPULAN SASARAN

Untuk semua Pekerja Syarikat yang ingin mendapat Lesen Memandu Vokasional GDL- Treller

OBJEKTIF

Pelatih-pelatih akan dapat memperolehi Lesen Memandu Vokasional GDL - Motokar Berat Bersendi (Treller) supaya dapat meningkatkan kemahiran mereka dalam bidang kerja. Pelatih-pelatih juga dapat memahami tanggungjawab mereka sebagai pemandu di jalan raya yang secara langsung mendidik dan membentuk pemandu Kenderaan Perdagangan yang bertanggungjawab dan beretika.

TEMPOH KURSUS

20 Jam

BAYARAN KURSUS

RM 1,250

METHDOLOGI

Teori & Praktikal

RINGKASAN PROGRAM LATIHAN

(i) Kursus Teori

 • Pendahuluan (Dasar Kerajaan)
 • Undang-undang dan kaedah berkaitan
 • Kesihatan dan keselamatan Pemandu
 • Pemanduan Berhemat
 • Komunikasi
 • Imej / Etika
 • Pengurusan Stress
 • Penyelenggaran Kenderaan

(ii) Ujian Teori

(iii) Latihan Amali

 • Latihan Mengundur
 • Latihan Mencantum / memisahkan Prime Mover dan
 • Latihan Susur Masuk / keluar persimpangan ( Cut in / Cut Out)
 • Latihan Memandu di Jalan Raya

(iv) Ujian Amali