Slide 1 Slide 2 Slide 4 Slide 5 Slide 5 Slide 5 Slide 5

KURSUS LANJUTAN PEMANDUAN KENDERAAN PERDAGANGAN II (BAS, TRELLER, TEKSI, LORI)

KUMPULAN SASARAN

Untuk semua Pemandu Kenderaan Perdagangan  

OBJEKTIF

Pelatih-pelatih akan dapat memahami tanggungjawab mereka sebagai pemandu di jalan raya yang secara langsung  mendidik dan membentuk Pemandu Kenderaan Perdagangan yang bertanggungjawab ,dan beretika.

TEMPOH KURSUS

3 Hari - 21 Jam

BAYARAN KURSUS

RM 900

METHDOLOGI

Teori & Praktikal

RINGKASAN PROGRAM LATIHAN

(i) Hari Pertama - Teori

 • Dasar-dasar kerajaan, Jenis-jenis kenderaan Barangan, APJ1987, ALPKP 1987 dan sistem Kejara (Sistem Pemberian Mata Demerit)
 • Peranan, Sikap Dan Tanggungjawab Pemandu
 • Pengurusan Dan Pengawalan Stress
 • Kesihatan Dan Keselamatan Pemandu
 • Komunikasi Berkesan dan Etika dan Imej
 • Pemandu Berhemat
 • Prinsip Pertolongan Cemas
 • Ujian

(ii) Hari Kedua – Amali

 • Penyelenggaraan dan Pemeriksaan Kenderaan
 • Mengenal pasti kawasan “ Blind Spot”
 • Mengenali bahagian dalam kenderaan
 • Memandu di antara kon / Latihan Coupling dan Uncoupling

(iii) Hari Ketiga –Amali

 • Memandu di antara kon / Latihan Coupling dan Uncoupling
 • Memandu di pelbagai situasi jalan raya
 • Ujian penilaian