Slide 1 Slide 2 Slide 4 Slide 5 Slide 5 Slide 5 Slide 5

KURSUS KESELAMATAN PEMANDUAN FORKLIFT

KUMPULAN SASARAN

Untuk semua pemandu Kenderaan Perdagangan Forklift

OBJEKTIF

Pelatih-pelatih akan dapat memahami tanggungjawab mereka sebagai pemandu di tempat kerja yang secara langsung mendidik dan membentuk Pemandu Kenderaan Perdagangan yang bertanggungjawab dan beretika.

TEMPOH KURSUS

7 Jam

BAYARAN KURSUS

RM 350

METHDOLOGI

Teori & Praktikal

RINGKASAN PROGRAM LATIHAN

(i) Kursus Teori

  • Matlamat Kursus Keselamatan Pemanduan Forklift
  • Akta Keselamatan dan Kesihatan Kerajaan
  • Ciri-ciri Forklift
  • Ciri-ciri Memandu
  • Peraturan-peraturan keselamatan semasa mengendalikan
  • Pemeriksaan Kenderaan

(ii) Latihan Amali

(iii) Pra-Ujian